"Všechny je porazíme, levou zadní"

21. 12. 2015 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty


Člen ruské Akademie vojenských věd Vasilij Mikrjukov napsal do vojenské přílohy liberální Nězavisimoj gazety článek, že a jak Rusko snadno a za pár týdnů vyhraje válku proti celému NATO ZDE. Věčná škoda, že se ruský expert na operační umění neinformoval u českých odborníků, kteří takřka dva roky tvrdí zdejšímu občanstvu, že Rusko je vojensky strašně slabé a ohrožované agresívním Západem.


Armádu České republiky řadí Mikrjukov do skupiny armád menších zemí, které jsou příliš málo početné, mají špatnou morálku a obecně je netřeba brát vážně. Postačí takové armády vystavit masivní palebné síle, ony se brzy rozloží samy. Ostatně stejně nemohou být samostatně k ničemu použity, dokážou plnit pouze pomocné úlohy v koaličním úsilí.

Na každé jednotlivé armádě členského státu NATO však nachází Mikrjukov nějaké vážné slabiny, pouze v případě britské nalezl jedinou - totiž, že pozemní síly jsou příliš málo početné. Protože Británie je terčem zavilé nenávisti odvolávající se na historii vzájemných vztahů a autor ji označuje za hlavního ruského nepřítele v Evropě (ne protivníka/противника, ale nepřítele/врага), navrhuje "řešit" britský problém vzdušnými a námořními výsadky přímo na Britském souostroví.

Vysoko autor neoceňuje ani americké ozbrojené síly, které by podle něj ve větším konfliktu vydržely bojovat dva až tři týdny.

Poněkud více pozornosti věnuje turecké armádě, která má větší personální rezervy než americká, avšak podle jeho názoru je psychologicky ve špatném stavu, zatížená kurdským povstáním a jen z části opravdu moderně vybavená.

Spojené státy bezesporu mají své šílené jestřáby, povětšinou ovšem mezi politiky, a z nich ještě převážná část sama v armádě nikdy nesloužila. Nicméně zkuste si na chvíli představit situaci, kdy někdo z okruhu akademiků Pentagonu napíše do solidních, mainstreamových novin, řekněme do New York Times, článek plánující porážku koalice 28 zemí, z nichž dvě, včetně té nejsilnější, leží na druhém konci světa, a jedna z nich je lidnatější, než samotné USA. Text bude vyznívat ve smyslu "vylodíme se prostě v (Číně...) a za nějaké tři týdny se vzdají".

Redakce, nemluvě o ministerstvu, k tomu nepřipojí ani jednoduchý disclaimer.

A vlastně to ani není moc dobrá analogie, protože NYT je i v americké mutaci v zásadě mezinárodní deník, kdežto Nězavisimaja médium určené téměř výhradně vzdělanému ruskému publiku z velkých měst.

Как прикажете понимать?

0
Vytisknout
8165

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2015