Průzkum: Rusové dnes Gorbačovovu perestrojku hodnotí převážně negativně

26. 4. 2019

čas čtení 2 minuty
Vzhledem k tomu, že většina Rusů má pozitivní názor na Stalina, nepřekvapuje ani, že většina z nich považuje Gorbačovovu přestavbu (перестройка) za negativní historickou událost.


48 % dotázaných v průzkumu centra Levada se přiklání k názoru, že kdyby k přestavbě nedošlo, žili by dnes lépe. Pouze 39 % jich zastává opačné stanovisko.

38 % dotázaných se domnívá, že pokud by k perestrojce nedošlo, proběhlo by postupné zlepšování života v SSSR. Podařilo by se prý vyhnout konfliktům a otřesům, uchovat jednotný velký stát (32 %). Pouze 16 % respondentů uvedlo, že i bez Gorbačova by došlo k zesílení konfliktů a rozpadu SSSR.

Server Накануне.RU požádal o vyjádření k výsledkům průzkumu tři nezávislé experty. Sociolog a komentátor Boris Kagarlickij prohlásil, že průzkum nepoložil dostatek otázek, aby umožnil podrobně prozkoumat kontradiktorické názory respondentů. Lidé tedy mohli jinak odpovědět na jednu otázku za celé období a jinak ohledně následného dopadu na své životy. Kromě toho většina Rusů pohlíží na sovětské časy jako na pozitivní a téměř za všechny současné problémy viní právě přestavbu, která podle nich způsobila rozpad sovětského systému a rozklad SSSR - i když přivítali konkrétní pozitivní události, k nimž došlo.

Expert na sociální politiku Andrej Gudkov tvrdí, že v sovětských časech bylo mnohem hůře. Nikdo nemohl říci, co si myslí, bez rizika vězení. Dnes vás mohou zabít, ale na druhé straně "udělají to potichu".

Komentátor Dmitrij Agranovskij zdůraznil, že "svoboda" je velmi elastickou kategorií, která pro různé lidi v různých dobách znamená různé věci. Takže porovnávat ji v průběhu času může být obtížné, nebo dokonce nemožné. Přinejmenším platí, že průzkumy, které se o to snaží, nemohou být objektivní.

Všechny nyní v Rusku deklarované svobody podle Agranovského jsou omezeny "a můžete být potrestáni tvrději, než v sovětských dobách". Tento komentář vysvětluje vyjádření poslankyně Jeleny Mizulinové, podle níž "zákazy jsou formou svobody".

Jak trdí Agranovskij, nejreálnějšími právy a svobodami jsou "právo na práci, svoboda od strachu ze zítřka - všechny tyto věci byly samozřejmě zlikvidovány". Proto ve srovnání se sovětskými časy "jednoduše žijeme v pekle".

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
4869

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2019