´Inovace´ Pentagon nezachrání

26. 4. 2019

čas čtení 3 minuty
Dva dny jsem poslouchal vysoce postavené lidi z vojenských kruhů, velkých obranných agentur a zpravodajské komunity, jak popisují různé snahy o "akceleraci mise" - tj. nalezení zkratky, která nám umožní udělat, co jsme dělali, o něco rychleji, o něco levněji, o něco lépe. To je problém, napsal Zachery Tyson Brown.


Inovace - z latinského innovare - doslova znamená "obnovení". Ale lídři z oblasti národní bezpečnosti inovaci často zaměňují za automatizaci nebo modernizaci. Zautomatizování existujícího procesu proces sám o sobě nemění. Stejně tak nedochází ke změně hry inkrementálním zlepšováním doletu, rychlosti, nebo - promiňte - "letality" existujících zbraní. Takové úsilí je jako majitel domu opravující rozbité okno, natírající oprýskanou zeď, nebo budující novou koupelnu, aniž by uvážil rozpadající se základy samotného domu.

Nechápejte mě špatně: Inkrementální zlepšení jsou cenou za to, že podnikáte ve stále konkurenčnějším prostředí. Ale i když částečně pomáhají, neumožní nám vyřešit největší obranné problémy, které vycházejí ze zastaralé organizační struktury odpovídající 20. století, která se zjevně nehodí k reakcím na současné výzvy.

Lídři v oblasti inovací často uvádějí firmu Eastman-Kodak jako příklad podniku, který byl příliš zahleděn do sebe, než aby si všiml změny, která znamenala jeho konec. Avšak vedení Kodaku netvořili ignoranti. Věděli, že se technologie mění a fakticky investovali miliardy dolarů do digitalizace. Fatálním problémem Kodaku byla nepružná organizace, která se nedovedla dost rychle přizpůsobit silám mimo svou kontrolu.

Podobně ministerstvo obrany nemělo nikdy inovovat - ve skutečnosti mělo provádět opak. Je to hierarchie. Bezpečná a ujišťující, splňující hluboce zakořeněné lidské potřeby řádu, hierarchie a velké standardizace povyšování omezením transakčních nákladů na informování. Ale protože existuje, aby uvalila konformitu, pracuje právě tak, aby inovacím předcházela.

Takové zaostalé organizační struktury vážně limitují praktickou aplikaci nových technologií. Strategie může získat nové podněty, když politika nebo taktika nedovedou nebo nejsou ochotny pragmaticky se adaptovat. Také občas inovujeme cestu k novým problémům, když nedomyslíme logistické a doktrinální implikace dané inovace.

Pokud mají nové technologie změnit vedení války, musí existovat vhodná organizace a doktrína k jejímu uplatnění ve prospěch prosazení politických cílů. Dnes všechny bezpečnostní komunity čelí nejen výzvě vyvíjet nové schopnosti, ale také vydobýt strategický, doktrinální, logistický a fiskální smysl z nové taktiky, která se zdá proveditelná.

Obranné inovace vyžadují víc než reformu akvizičního procesu - vyžadují transformaci provozního a obchodního modelu a novou strukturu. Jako u všeho ostatního v dnešní době jde o složité, vzájemně propojené systémy, na něž je třeba útočit z více než jen jednoho směru.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6631

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2019